Vítkovice Tours, člen Travel Family - Špecialista na Chorvátsko Realizácia: MagicWare
Volajte zadarmo

0800 567 567

Napíšte nám: [email protected]

WEB: www.ckvt.sk

Poistenie proti úpadku CK

Pojištění proti úpadku

UNIQA poisťovna, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 vydáva toto potvrdenie v súlade s ust. §9 zákona č.281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a cestovných agentúr v platnom znení a potvrdzuje, že v prípade vzniku poistnej udalosti – úpadku cestovnej kancelárie poskytne objednávatlovi v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie nasledovné poistné plnenie::

 1. V prípade neposkytnutia objednaného a zaplateného zájazdu poistné plnenie vo výške ceny neposkytnutého zájazdu, ktorú objednávatel zaplatil.
 2. V prípade neposkytnutia objednávatlovi objednanej a zaplatenej dopravy z miesta pobytu v zahranièí na územie Slovenskej republiky uhradenie nákladov na túto dopravu, ak je doprava súčasťou zájazdu.
 3. V prípade nevrátania rozdielu medzi zaplatenou cenou za zájazd a cenou èiastoène poskytnutého zájazdu objednávatelovi uhradenie rozdielu v cene medzi skutoène poskytnutými službami a zaplatenou cenou zájazdu.

Poistná zmluva číslo 8100067984 o poistení zájazdov pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je platná od 12. 1. 2019 do 11. 11. 2020.

Vzťahuje sa na všetky osoby prihlásené na zájazd organizovaný vyššie uvedenou cestovnou kanceláriou a sú nou kryté nároky objednávatelov voči uvedenej cestovnej kancelárii v prípade poistnej udalosti až do výšky  69 480 EUR.


Poistnú udalosť je možné nahlásiť písomne na adrese: Europ Assistance, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, Česká republika.
Repatriáciu zo zahraničia zabezpeèuje asistenčná služba: UNIQA Assistance, t.è. + 421 2 544 11 029.
V Bratislave.3 Najčastejšie hľadáte

 • 1

  SPOKOJNOSŤ KLIENTOV

  Naše služby využije každoročne viac než 40.000 spokojných zákazníkov. Za 25 ročnú históriu ich s nami vycestovalo takmer milión.

 • 2

  STABILNÁ FIRMA 2009 – 2019

  Patríme medzi TOP 100 českých firiem s ocenením Czech Stability Award. Táto cena je udeľovaná najstabilnejším firmám v ČR.

 • 3

  VAŠA JEDNOTKA NA JADRANE

  Už od roku 1991 sa špecializujeme na Jadran. Ponúkame najviac pobytových miest a ubytovacích kapacít na celom jadranskom pobreží.

Môžeme Vám pomôcť s Vašou dovolenkou?


Vyplnením a odoslaním formulára s požiadavkou z www.ckvt.sk vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti TRAVEL FAMILY s.r.o., organizačná zložka, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Napíšte text z obrázku
* Povinné údaje