Cestovná kancelária Travel Family - Špecialista na Chorvátsko Realizácia: MagicWare

Poistenie proti úpadku CK

Zákonné poistenie proti úpadku cestovnej kancelárie TRAVEL FAMILY s.r.o.

Slavia pojištovna, a.s., Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, Česká republika, vydáva toto potvrdenie v súlade s ust. §9 zákona č.281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a cestovných agentúr v platnom znení a potvrdzuje, že na základe uzavretej poistnej zmluvy v prípade vzniku poistnej udalosti – úpadku cestovnej kancelárie poskytne objednávateľovi v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie nasledovné poistné plnenie::

 1. V prípade neposkytnutia objednaného a zaplateného zájazdu poistné plnenie vo výške ceny neposkytnutého zájazdu, ktorú objednávateľ zaplatil.
 2. V prípade neposkytnutia objednávateľovi objednanej a zaplatenej dopravy z miesta pobytu v zahraničí na územie Slovenskej republiky uhradenie nákladov na túto dopravu, ak je doprava súčasťou zájazdu.
 3. V prípade nevrátania rozdielu medzi zaplatenou cenou za zájazd a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu objednávateľovi uhradenie rozdielu v cene medzi skutočne poskytnutými službami a zaplatenou cenou zájazdu.

Nahlásenie škodovej udalosti
Škodovú udalosť môžete nahlásiť telefonicky každý pracovný deň 8:00 – 18:00 hod. na čísle +420 255 790 111, alebo online vyplnením formulára Oznámenie škodovej udalosti na webe poisťovne Slavia.

certifikát poistenia proti úpadku Travel Familypdf   Infokartička s pokynmi vo formáte .pdfCertifikát o úhrade príspevku do garačného fondu cestovných kancelárií Českej republiky

3 Najčastejšie hľadáte

 • 1

  SPOKOJNOSŤ KLIENTOV

  Naše služby využije každoročne viac než 40.000 spokojných zákazníkov. Za 25 ročnú históriu ich s nami vycestovalo takmer milión.

 • 2

  STABILNÁ FIRMA

  Patríme medzi TOP 100 českých firiem s ocenením Czech Stability Award. Táto cena je udeľovaná najstabilnejším firmám v ČR.

 • 3

  VAŠA JEDNOTKA NA JADRANE

  Už od roku 1991 sa špecializujeme na Jadran. Ponúkame najviac pobytových miest a ubytovacích kapacít na celom jadranskom pobreží.

Môžeme Vám pomôcť s Vašou dovolenkou?


Vyplnením a odoslaním formulára s požiadavkou z www.ckvt.sk vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti TRAVEL FAMILY s.r.o., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Napíšte text z obrázku
* Povinné údaje