Vítkovice Tours, člen Travel Family - Špecialista na Chorvátsko Realizácia: MagicWare
Volajte

048 ⁄ 224 00 20

Napíšte nám: [email protected]

WEB: www.ckvt.sk

Cestovné poistenie

Vážení a milí klienti,
logo Slavia pojišťovna

Konečné ceny zájazdov organizovanej TRAVEL FAMILY neobsahujú cestovné poistenie. Cestovné poistenie pre cestu a pobyt si môžete dojednať prostredníctvom TRAVEL FAMILY pri uzavretí cestovnej zmluvy.
Ponúkame výhodné komplexné cestovné poistenie od nášho partnera SLAVIA poisťovňa, už od 2 EUR za osobu a deň.
Odporúčame si cestovné poistenie zaistiť. Cestovné poistenie vám zaistí pokojné a bezstarostné cestovanie počas vašej dovolenky do zahraničia. Ak nebudete mať cestovné poistenie, nesiete sami všetky riziká a náklady súvisiace s pobytom v zahraničí.

COVID-19 cestovné poistenie

 

Odporúčame všetkým klientom dojednať cestovné poistenie VRÁTANE PRIPOISTENIE COVID-19.

 

 • Cestovné poistenie v zahraničí

 •  

  Liečebné náklady cestovného poistenia do zahraničia kryjú aj ochorenie COVID-19 v plnom rozsahu (vrátane asistencie, hospitalizácie, medikácie, prípadne aj repatriácia pacienta do SR). Náklady spojené s COVID-19 budú poisťovňou hradené podľa toho, či ak klient zakúpil cestovné poistenie bez pripoistenie COVID-19 alebo cestovné poistenie VRÁTANE PRIPOISTENIE COVID-19, a podľa farby "semaforu" pre danú krajinu na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky (MZV ČR):

  • Pre cesty do krajín, ktoré sú podľa „semaforu“ MZV ČR označené ČERVENOU FARBOU (vysoké riziko nákazy), alebo TMAVO ČERVENOU FARBOU (veľmi vysoké riziko nákazy) odporúčame cestovné poistenie VRÁTANE PRIPOISTENIE COVID-19.
  • Pre cesty do krajín, ktoré sú podľa „semaforu“ MZV ČR označené ZELENOU FARBOU (nízke riziko nákazy), alebo ORANŽOVOU FARBOU (stredné riziko nákazy) postačí cestovné poistenie bez pripoistenie COVID-19.
  Je nutné pozorne sledovať webové stránky a farby „semaforu“ MZV ČR.

  Cestovné poistenie v zahraničí

  Cestovné poistenie vám zaistí pokojné a bezstarostné cestovanie počas vašej dovolenky v zahraničí. Odporúčame si poistenie objednať pri kúpe zájazdu. Bez cestovného poistenia nesiete sami všetky riziká a náklady súvisiace s pobytom v cudzine.

   

  TRAVEL STANDARD   |   COVID-19 TRAVEL STANDARD

  pdf  Rozsah a limity poistného plnenia (v českom jazyku)

  • TYP č. 1:   COVID-19 TRAVEL STANDARD    |    Cena poistenia: 4 EUR/osoba/deň
   (obsahuje PRIPOISTENIE COVID-19 pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)
  • TYP č. 2:   TRAVEL STANDARD    |    Cena poistenia: 2 EUR/osoba/deň
   (neobsahuje pripoistenie COVID-19, pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19 Podmienky platné pre oba typy: TRAVEL STANDARD  |  COVID-19 TRAVEL STANDARD:

  COVID-19 Storno cesty
  • Storno hradí poisťovňa v prípade, že klient ochorie COVID-19 pred nástupom na cestu, alebo je klientovi nariadená karanténa lekárom alebo hygienickou stanicou. Nutné doložiť, napr. neschopenka. Platí rozsah a limity poistného plnenia.
  • Ak zakáže cestu do danej destinácie MZV ČR alebo MZ ČR, storno nie je možné uplatniť.
  • V prípade ochorenia COVIDEM-19 pred nástupom na cestu sa poisťovňa riadi poistnými podmienkami rovnako, ako pri akomkoľvek inom ochorení.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 2 TRAVEL STANDARD:

  (pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Vždy záleží, kto ju vyhlási
  • Ak klient na svojej dovolenke skončí v karanténe, vždy záleží, kým bol do karantény poslaný. Ak karanténu vyhlásili miestne úrady, poisťovňa len v prípade potreby bezplatne predĺži poistenie a ak nie je možný návrat do SR podľa pôvodných plánov uhradí aj spiatočnú cestu. Keď bude mať klient pozitívny test na COVID-19 už pri prílete do krajiny, alebo sa nakazí počas dovolenky, uhradí poisťovňa všetky náklady spojené s liečbou, karanténou alebo návratom do SR, ktorý neprebehne podľa pôvodných plánov.
  • V prípade umiestnenia do technickej karantény (z preventívnych dôvodov) je postup rovnaký, ako keď vyhlási karanténu miestne úrady.
  COVID-19:  Semafor
  • V prípade ochorenia sa poisťovňa riadi stavom, ktorý bol pred nástupom na cestu.
  • Bez pripoistenia hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 len v zelených a oranžových krajinách.
  • Ak by krajina začervenala pred nástupom na cestu, tak by poisťovňa neuhrádzala náklady spojené s liečbou COVID-19, všetky ďalšie ochorenia podľa poistných podmienok áno. Zvyčajne je zmena hlásená niekoľko dní dopredu, je možno teda na danú situáciu včas reagovať.
  • Ak krajina začervená v priebehu dovolenky a klient by sa nakazil, uhradí poisťovňa náklady.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 1 COVID-19 TRAVEL STANDARD:

  (pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Preventívna karanténa je súčasťou liečebných nákladov, úhrada ubytovanie a stravovanie nehradené miestnymi úradmi, a to do limitu 10 000 CZK pre jednu osobu.
  • Úhrada dopravy do SR, pokiaľ nie je možné pricestovať podľa pôvodného cestovného plánu, a to do limitu 10 000 CZK na osobu.
  COVID-19:  Semafor
  • S pripoistením hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 tiež v červených a tmavo červených krajinách.
  • Vrátane pripoistenie nie je potrebné riešiť
  • Nevzťahuje sa na štáty označené čiernou farbou

  TRAVEL STANDARD  |  COVID-19 TRAVEL STANDARD odporúčame v prípade, že cena zájazdu na osobu je do výšky 18 750 CZK (približne 695 EUR).

   

  TRAVEL PLUS   |   COVID-19 TRAVEL PLUS

  pdf  Rozsah a limity poistného plnenia (v českom jazyku)

  • TYP č. 1:   COVID-19 TRAVEL PLUS    |    Cena poistenia: 5 EUR/osoba/deň
   (obsahuje PRIPOISTENIE COVID-19 pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)
  • TYP č. 2:   TRAVEL PLUS    |    Cena poistenia: 2,5 EUR/osoba/deň
   (neobsahuje pripoistenie COVID-19, pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19 Podmienky platné pre oba typy: TRAVEL PLUS  |  COVID-19 TRAVEL PLUS:

  COVID-19 Storno cesty
  • Storno hradí poisťovňa v prípade, že klient ochorie COVID-19 pred nástupom na cestu, alebo je klientovi nariadená karanténa lekárom alebo hygienickou stanicou. Nutné doložiť, napr. neschopenka. Platí rozsah a limity poistného plnenia.
  • Ak zakáže cestu do danej destinácie MZV ČR alebo MZ ČR, storno nie je možné uplatniť.
  • V prípade ochorenia COVIDEM-19 pred nástupom na cestu sa poisťovňa riadi poistnými podmienkami rovnako, ako pri akomkoľvek inom ochorení.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 2 TRAVEL PLUS:

  (pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Vždy záleží, kto ju vyhlási
  • Ak klient na svojej dovolenke skončí v karanténe, vždy záleží, kým bol do karantény poslaný. Ak karanténu vyhlásili miestne úrady, poisťovňa len v prípade potreby bezplatne predĺži poistenie a ak nie je možný návrat do SR podľa pôvodných plánov uhradí aj spiatočnú cestu. Keď bude mať klient pozitívny test na COVID-19 už pri prílete do krajiny, alebo sa nakazí počas dovolenky, uhradí poisťovňa všetky náklady spojené s liečbou, karanténou alebo návratom do SR, ktorý neprebehne podľa pôvodných plánov.
  • V prípade umiestnenia do technickej karantény (z preventívnych dôvodov) je postup rovnaký, ako keď vyhlási karanténu miestne úrady.
  COVID-19:  Semafor
  • V prípade ochorenia sa poisťovňa riadi stavom, ktorý bol pred nástupom na cestu.
  • Bez pripoistenia hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 len v zelených a oranžových krajinách.
  • Ak by krajina začervenala pred nástupom na cestu, tak by poisťovňa neuhrádzala náklady spojené s liečbou COVID-19, všetky ďalšie ochorenia podľa poistných podmienok áno. Zvyčajne je zmena hlásená niekoľko dní dopredu, je možno teda na danú situáciu včas reagovať.
  • Ak krajina začervená v priebehu dovolenky a klient by sa nakazil, uhradí poisťovňa náklady.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 1 COVID-19 TRAVEL PLUS:

  (pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Preventívna karanténa je súčasťou liečebných nákladov, úhrada ubytovanie a stravovanie nehradené miestnymi úradmi, a to do limitu 10 000 CZK pre jednu osobu.
  • Úhrada dopravy do SR, pokiaľ nie je možné pricestovať podľa pôvodného cestovného plánu, a to do limitu 10 000 CZK na osobu.
  COVID-19:  Semafor
  • S pripoistením hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 tiež v červených a tmavo červených krajinách.
  • Vrátane pripoistenie nie je potrebné riešiť
  • Nevzťahuje sa na štáty označené čiernou farbou

  TRAVEL PLUS  |  COVID-19 TRAVEL PLUS odporúčame v prípade, že cena zájazdu na osobu je vyššia ako 18 750 CZK (približne 695 EUR) a najviac 37 500 CZK (približne 1390 EUR).

   

  TRAVEL EXCLUSIVE   |   COVID-19 TRAVEL EXCLUSIVE

  pdf  Rozsah a limity poistného plnenia (v českom jazyku)

  • TYP č. 1:   COVID-19 TRAVEL EXCLUSIVE    |    Cena poistenia: 6 EUR/osoba/deň
   (obsahuje PRIPOISTENIE COVID-19 pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)
  • TYP č. 2:   TRAVEL EXCLUSIVE    |    Cena poistenia: 3 EUR/osoba/deň
   (neobsahuje pripoistenie COVID-19, pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19 Podmienky platné pre oba typy: TRAVEL EXCLUSIVE  |  COVID-19 TRAVEL EXCLUSIVE:

  COVID-19 Storno cesty
  • Storno hradí poisťovňa v prípade, že klient ochorie COVID-19 pred nástupom na cestu, alebo je klientovi nariadená karanténa lekárom alebo hygienickou stanicou. Nutné doložiť, napr. neschopenka. Platí rozsah a limity poistného plnenia.
  • Ak zakáže cestu do danej destinácie MZV ČR alebo MZ ČR, storno nie je možné uplatniť.
  • V prípade ochorenia COVIDEM-19 pred nástupom na cestu sa poisťovňa riadi poistnými podmienkami rovnako, ako pri akomkoľvek inom ochorení.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 2 TRAVEL EXCLUSIVE:

  (pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Vždy záleží, kto ju vyhlási
  • Ak klient na svojej dovolenke skončí v karanténe, vždy záleží, kým bol do karantény poslaný. Ak karanténu vyhlásili miestne úrady, poisťovňa len v prípade potreby bezplatne predĺži poistenie a ak nie je možný návrat do SR podľa pôvodných plánov uhradí aj spiatočnú cestu. Keď bude mať klient pozitívny test na COVID-19 už pri prílete do krajiny, alebo sa nakazí počas dovolenky, uhradí poisťovňa všetky náklady spojené s liečbou, karanténou alebo návratom do SR, ktorý neprebehne podľa pôvodných plánov.
  • V prípade umiestnenia do technickej karantény (z preventívnych dôvodov) je postup rovnaký, ako keď vyhlási karanténu miestne úrady.
  COVID-19:  Semafor
  • V prípade ochorenia sa poisťovňa riadi stavom, ktorý bol pred nástupom na cestu.
  • Bez pripoistenia hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 len v zelených a oranžových krajinách.
  • Ak by krajina začervenala pred nástupom na cestu, tak by poisťovňa neuhrádzala náklady spojené s liečbou COVID-19, všetky ďalšie ochorenia podľa poistných podmienok áno. Zvyčajne je zmena hlásená niekoľko dní dopredu, je možno teda na danú situáciu včas reagovať.
  • Ak krajina začervená v priebehu dovolenky a klient by sa nakazil, uhradí poisťovňa náklady.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 1 COVID-19 TRAVEL EXCLUSIVE:

  (pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Preventívna karanténa je súčasťou liečebných nákladov, úhrada ubytovanie a stravovanie nehradené miestnymi úradmi, a to do limitu 10 000 CZK pre jednu osobu.
  • Úhrada dopravy do SR, pokiaľ nie je možné pricestovať podľa pôvodného cestovného plánu, a to do limitu 10 000 CZK na osobu.
  COVID-19:  Semafor
  • S pripoistením hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 tiež v červených a tmavo červených krajinách.
  • Vrátane pripoistenie nie je potrebné riešiť
  • Nevzťahuje sa na štáty označené čiernou farbou

  TRAVEL EXCLUSIVE  |  COVID-19 TRAVEL EXCLUSIVE odporúčame v prípade, že cena zájazdu na osobu je najviac 50 000 CZK (približne 1850 EUR).

   

  TRAVEL PREMIUM   |   COVID-19 TRAVEL PREMIUM

  pdf  Rozsah a limity poistného plnenia (v českom jazyku)

  • TYP č. 1:   COVID-19 TRAVEL PREMIUM    |    Cena poistenia: 7,8 EUR/osoba/deň
   (obsahuje PRIPOISTENIE COVID-19 pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)
  • TYP č. 2:   TRAVEL PREMIUM    |    Cena poistenia: 3,9 EUR/osoba/deň
   (neobsahuje pripoistenie COVID-19, pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19 Podmienky platné pre oba typy: TRAVEL PREMIUM  |  COVID-19 TRAVEL PREMIUM:

  COVID-19 Storno cesty
  • Storno hradí poisťovňa v prípade, že klient ochorie COVID-19 pred nástupom na cestu, alebo je klientovi nariadená karanténa lekárom alebo hygienickou stanicou. Nutné doložiť, napr. neschopenka. Platí rozsah a limity poistného plnenia.
  • Ak zakáže cestu do danej destinácie MZV ČR alebo MZ ČR, storno nie je možné uplatniť.
  • V prípade ochorenia COVIDEM-19 pred nástupom na cestu sa poisťovňa riadi poistnými podmienkami rovnako, ako pri akomkoľvek inom ochorení.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 2 TRAVEL PREMIUM:

  (pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Vždy záleží, kto ju vyhlási
  • Ak klient na svojej dovolenke skončí v karanténe, vždy záleží, kým bol do karantény poslaný. Ak karanténu vyhlásili miestne úrady, poisťovňa len v prípade potreby bezplatne predĺži poistenie a ak nie je možný návrat do SR podľa pôvodných plánov uhradí aj spiatočnú cestu. Keď bude mať klient pozitívny test na COVID-19 už pri prílete do krajiny, alebo sa nakazí počas dovolenky, uhradí poisťovňa všetky náklady spojené s liečbou, karanténou alebo návratom do SR, ktorý neprebehne podľa pôvodných plánov.
  • V prípade umiestnenia do technickej karantény (z preventívnych dôvodov) je postup rovnaký, ako keď vyhlási karanténu miestne úrady.
  COVID-19:  Semafor
  • V prípade ochorenia sa poisťovňa riadi stavom, ktorý bol pred nástupom na cestu.
  • Bez pripoistenia hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 len v zelených a oranžových krajinách.
  • Ak by krajina začervenala pred nástupom na cestu, tak by poisťovňa neuhrádzala náklady spojené s liečbou COVID-19, všetky ďalšie ochorenia podľa poistných podmienok áno. Zvyčajne je zmena hlásená niekoľko dní dopredu, je možno teda na danú situáciu včas reagovať.
  • Ak krajina začervená v priebehu dovolenky a klient by sa nakazil, uhradí poisťovňa náklady.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 1 COVID-19 TRAVEL PREMIUM:

  (pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Preventívna karanténa je súčasťou liečebných nákladov, úhrada ubytovanie a stravovanie nehradené miestnymi úradmi, a to do limitu 10 000 CZK pre jednu osobu.
  • Úhrada dopravy do SR, pokiaľ nie je možné pricestovať podľa pôvodného cestovného plánu, a to do limitu 10 000 CZK na osobu.
  COVID-19:  Semafor
  • S pripoistením hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 tiež v červených a tmavo červených krajinách.
  • Vrátane pripoistenie nie je potrebné riešiť
  • Nevzťahuje sa na štáty označené čiernou farbou

  TRAVEL PREMIUM  |  COVID-19 TRAVEL PREMIUM odporúčame v prípade, že cena zájazdu na osobu je vyššia ako 50 000 CZK (približne 1850 EUR).

   

  Podmienky cestovného poistenia, výluky z cestovného poistenia a poistenie storna zájazdu:

  Preštudujte si prosím, nižšie uvedené podmienky poistenia vrátane uvedených výluk z jednotlivých oddielov poistenia.

  pdf    Cestovné poistenie Slavia - pojistné podmienky (v českom jazyku)

  pdf    Cestovné poistenie Slavia - rozsah a limity poistného plnenia (v českom jazyku)

  pdf    Cestovné poistenie Slavia - informačný dokument o pojistnom produkte (v českom jazyku)

  pdf    Cestovné poistenie Slavia - zásady zpracovaní osobných údajov (v českom jazyku)


  Zákonné materiály o distribúcii poistenia a General Data Protection Regulation:

  pdf   Cestovné poistenie Slavia - informačný dokument o pojistnom produkte (v českom jazyku)

  pdf    Cestovné poistenie Slavia - zásady zpracovania osobných údajov (v českom jazyku)


  pdf   Volajte 048 / 224 00 203 Najčastejšie hľadáte

 • 1

  SPOKOJNOSŤ KLIENTOV

  Naše služby využije každoročne viac než 40.000 spokojných zákazníkov. Za 25 ročnú históriu ich s nami vycestovalo takmer milión.

 • 2

  STABILNÁ FIRMA

  Patríme medzi TOP 100 českých firiem s ocenením Czech Stability Award. Táto cena je udeľovaná najstabilnejším firmám v ČR.

 • 3

  VAŠA JEDNOTKA NA JADRANE

  Už od roku 1991 sa špecializujeme na Jadran. Ponúkame najviac pobytových miest a ubytovacích kapacít na celom jadranskom pobreží.

Môžeme Vám pomôcť s Vašou dovolenkou?


Vyplnením a odoslaním formulára s požiadavkou z www.ckvt.sk vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti TRAVEL FAMILY s.r.o., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Napíšte text z obrázku
* Povinné údaje