Vítkovice Tours, člen Travel Family - Špecialista na Chorvátsko Realizácia: MagicWare
Volajte

048 ⁄ 224 00 20

Napíšte nám: [email protected]

WEB: www.ckvt.sk

Cestovné poistenie

Vážení a milí klienti,
logo Slavia pojišťovna

Konečné ceny zájazdov organizovanej TRAVEL FAMILY neobsahujú cestovné poistenie. Cestovné poistenie pre cestu a pobyt si môžete dojednať prostredníctvom TRAVEL FAMILY pri uzavretí cestovnej zmluvy.
Ponúkame výhodné komplexné cestovné poistenie od nášho partnera SLAVIA poisťovňa, už od 2,24 EUR za osobu a deň.
Odporúčame si cestovné poistenie zaistiť. Cestovné poistenie vám zaistí pokojné a bezstarostné cestovanie počas vašej dovolenky do zahraničia. Ak nebudete mať cestovné poistenie, nesiete sami všetky riziká a náklady súvisiace s pobytom v zahraničí.

Pri zakúpení zájazdu s cestovným poistením
do 31. 1. 2022 majú deti do 18 let pojistenie ZADARMO

Poistenie zadarmo môžu deti využiť v prípade, keď cestujú spoločne s rodinou, tj. Najmenej s jednou dospelou osobou v príbuzenskom vzťahu, ktorá má uzatvorené cestovné poistenie. Deti sú poistené v rovnakom rozsahu ako dospelí.COVID-19 cestovné poistenie

 

Odporúčame všetkým klientom dojednať cestovné poistenie VRÁTANE PRIPOISTENIE COVID-19 pre cesty do krajín označených červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ podľa MZV ČR.

 

 • Cestovné poistenie v zahraničí

 •  

  Liečebné náklady cestovného poistenia do zahraničia kryjú aj ochorenie COVID-19 v plnom rozsahu (vrátane asistencie, hospitalizácie, medikácie, prípadne aj repatriácia pacienta do SR). Náklady spojené s COVID-19 budú poisťovňou hradené podľa toho, či ak klient zakúpil cestovné poistenie bez pripoistenie COVID-19 alebo cestovné poistenie VRÁTANE PRIPOISTENIE COVID-19, a podľa farby "semaforu" pre danú krajinu na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky (MZV ČR):

  • Pre cesty do krajín, ktoré sú podľa „semaforu“ MZV ČR označené ČERVENOU FARBOU (vysoké riziko nákazy), alebo TMAVO ČERVENOU FARBOU (veľmi vysoké riziko nákazy) odporúčame cestovné poistenie VRÁTANE PRIPOISTENIE COVID-19.
  • Pre cesty do krajín, ktoré sú podľa „semaforu“ MZV ČR označené ZELENOU FARBOU (nízke riziko nákazy), alebo ORANŽOVOU FARBOU (stredné riziko nákazy) postačí cestovné poistenie do týchto krajín.
  Je nutné pozorne sledovať webové stránky a farby „semaforu“ MZV ČR.

  Cestovné poistenie v zahraničí

  Cestovné poistenie vám zaistí pokojné a bezstarostné cestovanie počas vašej dovolenky v zahraničí. Odporúčame si poistenie objednať pri kúpe zájazdu. Bez cestovného poistenia nesiete sami všetky riziká a náklady súvisiace s pobytom v cudzine.

   

  TRAVEL STANDARD   |   COVID-19 TRAVEL STANDARD

  TRAVEL STANDARD  |  COVID-19 TRAVEL STANDARD odporúčame v prípade, že cena služieb na osobu je do výšky 15 000 CZK (približne 556 EUR).

  pdf  Rozsah a limity poistného plnenia (v českom jazyku)

  • TYP č. 1:   COVID-19 TRAVEL STANDARD    |    Cena poistenia: 4,48 EUR/osoba/deň
   (obsahuje PRIPOISTENIE COVID-19 aj pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)
  • TYP č. 2:   TRAVEL STANDARD    |    Cena poistenia: 2,24 EUR/osoba/deň
   (obsahuje pripoistenie COVID-19 len pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19 Podmienky platné pre oba typy: TRAVEL STANDARD  |  COVID-19 TRAVEL STANDARD:

  COVID-19 Storno cesty
  • Storno hradí poisťovňa v prípade, že klient ochorie COVID-19 pred nástupom na cestu, alebo je klientovi nariadená karanténa lekárom alebo hygienickou stanicou. Nutné doložiť, napr. neschopenka. Platí rozsah a limity poistného plnenia.
  • Ak zakáže cestu do danej destinácie MZV ČR alebo MZ ČR, storno nie je možné uplatniť.
  • V prípade ochorenia COVIDEM-19 pred nástupom na cestu sa poisťovňa riadi poistnými podmienkami rovnako, ako pri akomkoľvek inom ochorení.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 2 TRAVEL STANDARD:

  (pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Vždy záleží, kto ju vyhlási
  • Ak klient na svojej dovolenke skončí v karanténe, vždy záleží, kým bol do karantény poslaný. Ak karanténu vyhlásili miestne úrady, poisťovňa len v prípade potreby bezplatne predĺži poistenie a ak nie je možný návrat do SR podľa pôvodných plánov uhradí aj spiatočnú cestu. Keď bude mať klient pozitívny test na COVID-19 už pri prílete do krajiny, alebo sa nakazí počas dovolenky, uhradí poisťovňa všetky náklady spojené s liečbou, karanténou alebo návratom do SR, ktorý neprebehne podľa pôvodných plánov.
  • V prípade umiestnenia do technickej karantény (z preventívnych dôvodov) je postup rovnaký, ako keď vyhlási karanténu miestne úrady.
  COVID-19:  Semafor
  • V prípade ochorenia sa poisťovňa riadi stavom, ktorý bol pred nástupom na cestu.
  • Bez pripoistenia hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 len v zelených a oranžových krajinách.
  • Ak by krajina začervenala pred nástupom na cestu, tak by poisťovňa neuhrádzala náklady spojené s liečbou COVID-19, všetky ďalšie ochorenia podľa poistných podmienok áno. Zvyčajne je zmena hlásená niekoľko dní dopredu, je možno teda na danú situáciu včas reagovať.
  • Ak krajina začervená v priebehu dovolenky a klient by sa nakazil, uhradí poisťovňa náklady.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 1 COVID-19 TRAVEL STANDARD:

  (pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Preventívna karanténa je súčasťou liečebných nákladov, úhrada ubytovanie a stravovanie nehradené miestnymi úradmi, a to do limitu 10 000 CZK pre jednu osobu.
  • Úhrada dopravy do SR, pokiaľ nie je možné pricestovať podľa pôvodného cestovného plánu, a to do limitu 10 000 CZK na osobu.
  COVID-19:  Semafor
  • S pripoistením hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 tiež v červených a tmavo červených krajinách.
  • Vrátane pripoistenie nie je potrebné riešiť
  • Nevzťahuje sa na štáty označené čiernou farbou

   

  TRAVEL PLUS   |   COVID-19 TRAVEL PLUS

  TRAVEL PLUS  |  COVID-19 TRAVEL PLUS odporúčame v prípade, že cena služieb na osobu je do výšky 30 000 CZK (približne 1 110 EUR).

  pdf  Rozsah a limity poistného plnenia (v českom jazyku)

  • TYP č. 1:   COVID-19 TRAVEL PLUS    |    Cena poistenia: 5,6 EUR/osoba/deň
   (obsahuje PRIPOISTENIE COVID-19 aj pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)
  • TYP č. 2:   TRAVEL PLUS    |    Cena poistenia: 2,8 EUR/osoba/deň
   (obsahuje pripoistenie COVID-19 len pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19 Podmienky platné pre oba typy: TRAVEL PLUS  |  COVID-19 TRAVEL PLUS:

  COVID-19 Storno cesty
  • Storno hradí poisťovňa v prípade, že klient ochorie COVID-19 pred nástupom na cestu, alebo je klientovi nariadená karanténa lekárom alebo hygienickou stanicou. Nutné doložiť, napr. neschopenka. Platí rozsah a limity poistného plnenia.
  • Ak zakáže cestu do danej destinácie MZV ČR alebo MZ ČR, storno nie je možné uplatniť.
  • V prípade ochorenia COVIDEM-19 pred nástupom na cestu sa poisťovňa riadi poistnými podmienkami rovnako, ako pri akomkoľvek inom ochorení.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 2 TRAVEL PLUS:

  (pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Vždy záleží, kto ju vyhlási
  • Ak klient na svojej dovolenke skončí v karanténe, vždy záleží, kým bol do karantény poslaný. Ak karanténu vyhlásili miestne úrady, poisťovňa len v prípade potreby bezplatne predĺži poistenie a ak nie je možný návrat do SR podľa pôvodných plánov uhradí aj spiatočnú cestu. Keď bude mať klient pozitívny test na COVID-19 už pri prílete do krajiny, alebo sa nakazí počas dovolenky, uhradí poisťovňa všetky náklady spojené s liečbou, karanténou alebo návratom do SR, ktorý neprebehne podľa pôvodných plánov.
  • V prípade umiestnenia do technickej karantény (z preventívnych dôvodov) je postup rovnaký, ako keď vyhlási karanténu miestne úrady.
  COVID-19:  Semafor
  • V prípade ochorenia sa poisťovňa riadi stavom, ktorý bol pred nástupom na cestu.
  • Bez pripoistenia hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 len v zelených a oranžových krajinách.
  • Ak by krajina začervenala pred nástupom na cestu, tak by poisťovňa neuhrádzala náklady spojené s liečbou COVID-19, všetky ďalšie ochorenia podľa poistných podmienok áno. Zvyčajne je zmena hlásená niekoľko dní dopredu, je možno teda na danú situáciu včas reagovať.
  • Ak krajina začervená v priebehu dovolenky a klient by sa nakazil, uhradí poisťovňa náklady.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 1 COVID-19 TRAVEL PLUS:

  (pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Preventívna karanténa je súčasťou liečebných nákladov, úhrada ubytovanie a stravovanie nehradené miestnymi úradmi, a to do limitu 10 000 CZK pre jednu osobu.
  • Úhrada dopravy do SR, pokiaľ nie je možné pricestovať podľa pôvodného cestovného plánu, a to do limitu 10 000 CZK na osobu.
  COVID-19:  Semafor
  • S pripoistením hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 tiež v červených a tmavo červených krajinách.
  • Vrátane pripoistenie nie je potrebné riešiť
  • Nevzťahuje sa na štáty označené čiernou farbou

   

  TRAVEL PREMIUM   |   COVID-19 TRAVEL PREMIUM

  TRAVEL PREMIUM  |  COVID-19 TRAVEL PREMIUM odporúčame v prípade, že cena služieb na osobu je vyššia ako 30 000 CZK (približne 1 110 EUR).

  pdf  Rozsah a limity poistného plnenia (v českom jazyku)

  • TYP č. 1:   COVID-19 TRAVEL PREMIUM    |    Cena poistenia: 8,74 EUR/osoba/deň
   (obsahuje PRIPOISTENIE COVID-19 aj pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)
  • TYP č. 2:   TRAVEL PREMIUM    |    Cena poistenia: 4,36 EUR/osoba/deň
   (obsahuje pripoistenie COVID-19 len pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19 Podmienky platné pre oba typy: TRAVEL PREMIUM  |  COVID-19 TRAVEL PREMIUM:

  COVID-19 Storno cesty
  • Storno hradí poisťovňa v prípade, že klient ochorie COVID-19 pred nástupom na cestu, alebo je klientovi nariadená karanténa lekárom alebo hygienickou stanicou. Nutné doložiť, napr. neschopenka. Platí rozsah a limity poistného plnenia.
  • Ak zakáže cestu do danej destinácie MZV ČR alebo MZ ČR, storno nie je možné uplatniť.
  • V prípade ochorenia COVIDEM-19 pred nástupom na cestu sa poisťovňa riadi poistnými podmienkami rovnako, ako pri akomkoľvek inom ochorení.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 2 TRAVEL PREMIUM:

  (pre cesty do krajín so zelenou alebo oranžovou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Vždy záleží, kto ju vyhlási
  • Ak klient na svojej dovolenke skončí v karanténe, vždy záleží, kým bol do karantény poslaný. Ak karanténu vyhlásili miestne úrady, poisťovňa len v prípade potreby bezplatne predĺži poistenie a ak nie je možný návrat do SR podľa pôvodných plánov uhradí aj spiatočnú cestu. Keď bude mať klient pozitívny test na COVID-19 už pri prílete do krajiny, alebo sa nakazí počas dovolenky, uhradí poisťovňa všetky náklady spojené s liečbou, karanténou alebo návratom do SR, ktorý neprebehne podľa pôvodných plánov.
  • V prípade umiestnenia do technickej karantény (z preventívnych dôvodov) je postup rovnaký, ako keď vyhlási karanténu miestne úrady.
  COVID-19:  Semafor
  • V prípade ochorenia sa poisťovňa riadi stavom, ktorý bol pred nástupom na cestu.
  • Bez pripoistenia hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 len v zelených a oranžových krajinách.
  • Ak by krajina začervenala pred nástupom na cestu, tak by poisťovňa neuhrádzala náklady spojené s liečbou COVID-19, všetky ďalšie ochorenia podľa poistných podmienok áno. Zvyčajne je zmena hlásená niekoľko dní dopredu, je možno teda na danú situáciu včas reagovať.
  • Ak krajina začervená v priebehu dovolenky a klient by sa nakazil, uhradí poisťovňa náklady.
  NAVYŠE platí len pre TYP č. 1 COVID-19 TRAVEL PREMIUM:

  (pre cesty do krajín s červenou alebo tmavo červenou farbou „semaforu“ MZV ČR)

  COVID-19:  Karanténa v zahraničí
  • Preventívna karanténa je súčasťou liečebných nákladov, úhrada ubytovanie a stravovanie nehradené miestnymi úradmi, a to do limitu 10 000 CZK pre jednu osobu.
  • Úhrada dopravy do SR, pokiaľ nie je možné pricestovať podľa pôvodného cestovného plánu, a to do limitu 10 000 CZK na osobu.
  COVID-19:  Semafor
  • S pripoistením hradí poisťovňa náklady spojené s liečbou COVID-19 tiež v červených a tmavo červených krajinách.
  • Vrátane pripoistenie nie je potrebné riešiť
  • Nevzťahuje sa na štáty označené čiernou farbou

   

  Podmienky cestovného poistenia, výluky z cestovného poistenia a poistenie storna zájazdu:

  Preštudujte si prosím, nižšie uvedené podmienky poistenia vrátane uvedených výluk z jednotlivých oddielov poistenia.

  pdf    Cestovné poistenie Slavia - pojistné podmienky (v českom jazyku)

  pdf    Cestovné poistenie Slavia - rozsah a limity poistného plnenia (v českom jazyku)

  pdf    Cestovné poistenie Slavia - informačný dokument o pojistnom produkte (v českom jazyku)

  pdf    Cestovné poistenie Slavia - zásady zpracovaní osobných údajov (v českom jazyku)


  Zákonné materiály o distribúcii poistenia a General Data Protection Regulation:

  pdf   Cestovné poistenie Slavia - informačný dokument o pojistnom produkte (v českom jazyku)

  pdf    Cestovné poistenie Slavia - zásady zpracovania osobných údajov (v českom jazyku)


  pdf   Volajte 048 / 224 00 203 Najčastejšie hľadáte

 • 1

  SPOKOJNOSŤ KLIENTOV

  Naše služby využije každoročne viac než 40.000 spokojných zákazníkov. Za 25 ročnú históriu ich s nami vycestovalo takmer milión.

 • 2

  STABILNÁ FIRMA

  Patríme medzi TOP 100 českých firiem s ocenením Czech Stability Award. Táto cena je udeľovaná najstabilnejším firmám v ČR.

 • 3

  VAŠA JEDNOTKA NA JADRANE

  Už od roku 1991 sa špecializujeme na Jadran. Ponúkame najviac pobytových miest a ubytovacích kapacít na celom jadranskom pobreží.

Môžeme Vám pomôcť s Vašou dovolenkou?


Vyplnením a odoslaním formulára s požiadavkou z www.ckvt.sk vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti TRAVEL FAMILY s.r.o., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Napíšte text z obrázku
* Povinné údaje