Vítkovice Tours, člen Travel Family - Špecialista na Chorvátsko Realizácia: MagicWare
Volajte

048 ⁄ 224 00 20

Napíšte nám: [email protected]

WEB: www.ckvt.sk

Cestovné poistenie

Vážení a milí klienti,
Slavia poisťovňa nenechajte sa prekvapiť na cestách nepríjemnými situáciami, zdravotnými problémami či chorobami a využite príležitosť zakúpiť si k vášmu pobytu i doprave na Jadran cestovné poistenie. Ponúkame možnosť dohodnutia výhodného komplexného cestovného poistenia, ktoré zahŕňa poistenie storna zájazdu. Pri uzatvorení cestovného poistenia prostredníctvom CKTF je zmluvným partnerom Cestovná poisťovňa SLAVIA.

Dojednanie cestovného poistenia

Konečné ceny zájazdov organizovanej TRAVEL FAMILY neobsahujú cestovné poistenie. Cestovné poistenie pre cestu a pobyt si môžete dojednať prostredníctvom CKTF pri uzavretí cestovnej zmluvy.
Cestovné poistenie vám zaistí pokojné a bezstarostné cestovanie počas vašej dovolenky do zahraničia. Odporúčame si cestovné poistenie zaistiť. Ak nebudete mať cestovné poistenie, nesiete sami všetky riziká a náklady súvisiace s pobytom v zahraničí.

Vyberte si z ponuky:


Zákonné materiály o distribúcii poistenia a General Data Protection Regulation:

pdf   Cestovné poistenie Slavia - informačný dokument o pojistnom produkte (v českom jazyku)

pdf    Cestovné poistenie Slavia - zásady zpracovania osobných údajov (v českom jazyku)


Cestovné poistenie v zahraničí

Cestovné poistenie vám zaistí pokojné a bezstarostné cestovanie počas vašej dovolenky v zahraničí. Odporúčame si poistenie objednať pri kúpe zájazdu. Bez cestovného poistenia nesiete sami všetky riziká a náklady súvisiace s pobytom v cudzine.

Liečebné náklady cestovného poistenia do zahraničia kryjú aj ochorenia covid-19 v plnom rozsahu (vrátane asistencie, hospitalizácie, medikácie, prípadne aj repatriácia pacienta do ČR). Náklady spojené s covid-19 budú hradené, ak klient bude cestovať do krajiny, ktorá je podľa "semaforu" označená ako zelená, alebo oranžová.
Je teda nutné pozorne sledovať webové stránky Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Pre odlety a odchody z územia Českej republiky je nutné sledovať webové stránky Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky.

Cestovné poistenie TRAVEL STANDARD


Cena poistenia: 2 EUR/osoba/deň

Druh poistenia Rozsah a limity poistného plnenia
Liečebné náklady
 • ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizácie a lekárske ošetrovanie počas
  hospitalizácie, preprava do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, preprava poisteného
  späť do vlasti.
 • prevoz telesných pozostatkov
10 000 000 CZK
Liečebné náklady: akútne stomatologické ošetrenie (vrátane extrakcie alebo výplne) 15 000 CZK
Liečebné náklady: nevyhnutné náklady na dopravu a ubytovanie opatrovníka 30 000 CZK
Asistenčné služby
Dostupný servis asistenčné služby 24 hodín denne do výšky limitu
Úraz: smrť následkom úrazu 200 000 CZK
Úraz: trvalé následky úrazu 200 000 CZK
Zodpovednosť: ujma spôsobená človeku na zdraví a pri usmrtení 1 000 000 CZK
Zodpovednosť: majetková ujma 1 000 000 CZK
Batožina: poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata jednej veci 15 000 CZK
Batožina: poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata všetkých vecí 15 000 CZK
Letecká asistencia: pomoc klientovi v prípade leteckej nepravidelnosti vymožená suma
Asistencia pre vozidlo na dovolenku rozsah podľa VPP
Nevyužitie dovolenky:
 • odškodné za každý začatý deň hospitalizácie spadajúce do doby trvania
  zájazdu, ak hospitalizácia trvá dlhšie ako 24 hodín
 • odškodné za každý začatý nevyužitý deň dovolenky z dôvodu úmrtia blízkych
  príbuzných poisteného a tiež blízkych príbuzných jeho manžela/manželky
  alebo registrovaného partnera/partnerky
 • odškodné za každý začatý nevyužitý deň dovolenky z dôvodu zmeškania
  nalodenie na loď (meškanie hromadného dopravného prostriedku, nepojazdné
  vozidlo alebo dopravná nehoda)
500 CZK/deň, maximálne 10 000 CZK
Strata dokladov:
 • úhrada poplatkov vynaložených za vydanie náhradného cestovného alebo prepravného
  dokladu, vrátane dopravy do miesta najbližšieho zastupiteľského úradu
5 000 CZK
Stornovacie poplatky (max. do výšky 80 % ze storno poplatkov), storno cesty z dôvodu
 • vážneho akútneho ochorenia či úrazu poisteného,
 • úmrtie poisteného, náhleho úmrtia niekoho z blízkych príbuzných poisteného,
 • zničenie, poškodenie či straty majetku poisteného
15 000 CZK

Cestovné poistenie TRAVEL STANDARD odporúčame zvoliť v prípade, že cena zájazdu na osobu je do výšky 18 750 CZK (približne 695 EUR).


Cestovné poistenie TRAVEL PLUS


Cena poistenia: 2,5 EUR/osoba/deň

Druh poistenia Rozsah a limity poistného plnenia
Liečebné náklady
 • ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizácie a lekárske ošetrovanie počas
  hospitalizácie, preprava do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, preprava poisteného
  späť do vlasti.
 • prevoz telesných pozostatkov
10 000 000 CZK
Liečebné náklady: akútne stomatologické ošetrenie (vrátane extrakcie alebo výplne) 15 000 CZK
Liečebné náklady: nevyhnutné náklady na dopravu a ubytovanie opatrovníka 30 000 CZK
Asistenčné služby
Dostupný servis asistenčné služby 24 hodín denne do výšky limitu
Úraz: smrť následkom úrazu 400 000 CZK
Úraz: trvalé následky úrazu 400 000 CZK
Zodpovednosť: ujma spôsobená človeku na zdraví a pri usmrtení 2 000 000 CZK
Zodpovednosť: majetková ujma 2 000 000 CZK
Batožina: poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata jednej veci 15 000 CZK
Batožina: poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata všetkých vecí 30 000 CZK
Letecká asistencia: pomoc klientovi v prípade leteckej nepravidelnosti vymožená suma
Asistencia pre vozidlo na dovolenku rozsah podľa VPP
Nevyužitie dovolenky:
 • odškodné za každý začatý deň hospitalizácie spadajúce do doby trvania
  zájazdu, ak hospitalizácia trvá dlhšie ako 24 hodín
 • odškodné za každý začatý nevyužitý deň dovolenky z dôvodu úmrtia blízkych
  príbuzných poisteného a tiež blízkych príbuzných jeho manžela/manželky
  alebo registrovaného partnera/partnerky
 • odškodné za každý začatý nevyužitý deň dovolenky z dôvodu zmeškania
  nalodenie na loď (meškanie hromadného dopravného prostriedku, nepojazdné
  vozidlo alebo dopravná nehoda)
500 CZK/deň, maximálne 10 000 CZK
Strata dokladov:
 • úhrada poplatkov vynaložených za vydanie náhradného cestovného alebo prepravného
  dokladu, vrátane dopravy do miesta najbližšieho zastupiteľského úradu
5 000 CZK
Stornovacie poplatky (max. do výšky 80 % ze storno poplatkov), storno cesty z dôvodu
 • vážneho akútneho ochorenia či úrazu poisteného,
 • úmrtie poisteného, náhleho úmrtia niekoho z blízkych príbuzných poisteného,
 • zničenie, poškodenie či straty majetku poisteného
30 000 CZK

Cestovné poistenie TRAVEL PLUS odporúčame zvoliť v prípade, že cena zájazdu na osobu je vyššia ako 18 750 CZK (približne 695 EUR) a najviac 37 500 CZK (približne 1390 EUR).


Cestovné poistenie TRAVEL EXCLUSIVE


Cena poistenia: 3 EUR/osoba/deň

Druh poistenia Rozsah a limity poistného plnenia
Liečebné náklady
 • ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizácie a lekárske ošetrovanie počas
  hospitalizácie, preprava do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, preprava poisteného
  späť do vlasti.
 • prevoz telesných pozostatkov
10 000 000 CZK
Liečebné náklady: akútne stomatologické ošetrenie (vrátane extrakcie alebo výplne) 15 000 CZK
Liečebné náklady: nevyhnutné náklady na dopravu a ubytovanie opatrovníka 30 000 CZK
Asistenčné služby
Dostupný servis asistenčné služby 24 hodín denne do výšky limitu
Úraz: smrť následkom úrazu 400 000 CZK
Úraz: trvalé následky úrazu 400 000 CZK
Zodpovednosť: ujma spôsobená človeku na zdraví a pri usmrtení 2 000 000 CZK
Zodpovednosť: majetková ujma 2 000 000 CZK
Batožina: poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata jednej veci 15 000 CZK
Batožina: poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata všetkých vecí 30 000 CZK
Letecká asistencia: pomoc klientovi v prípade leteckej nepravidelnosti vymožená suma
Asistencia pre vozidlo na dovolenku rozsah podľa VPP
Nevyužitie dovolenky:
 • odškodné za každý začatý deň hospitalizácie spadajúce do doby trvania
  zájazdu, ak hospitalizácia trvá dlhšie ako 24 hodín
 • odškodné za každý začatý nevyužitý deň dovolenky z dôvodu úmrtia blízkych
  príbuzných poisteného a tiež blízkych príbuzných jeho manžela/manželky
  alebo registrovaného partnera/partnerky
 • odškodné za každý začatý nevyužitý deň dovolenky z dôvodu zmeškania
  nalodenie na loď (meškanie hromadného dopravného prostriedku, nepojazdné
  vozidlo alebo dopravná nehoda)
500 CZK/deň, maximálne 10 000 CZK
Strata dokladov:
 • úhrada poplatkov vynaložených za vydanie náhradného cestovného alebo prepravného
  dokladu, vrátane dopravy do miesta najbližšieho zastupiteľského úradu
5 000 CZK
Stornovacie poplatky (max. do výšky 80 % ze storno poplatkov), storno cesty z dôvodu
 • vážneho akútneho ochorenia či úrazu poisteného,
 • úmrtie poisteného, náhleho úmrtia niekoho z blízkych príbuzných poisteného,
 • zničenie, poškodenie či straty majetku poisteného
40 000 CZK

Cestovné poistenie TRAVEL EXCLUSIVE odporúčame zvoliť v prípade, že cena zájazdu na osobu je najviac 50 000 CZK (približne 1850 EUR).


Cestovné poistenie TRAVEL PREMIUM


Cena poistenia: 3,9 EUR/osoba/deň

Druh poistenia Rozsah a limity poistného plnenia
Liečebné náklady
 • ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizácie a lekárske ošetrovanie počas
  hospitalizácie, preprava do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, preprava poisteného
  späť do vlasti.
 • prevoz telesných pozostatkov
10 000 000 CZK
Liečebné náklady: akútne stomatologické ošetrenie (vrátane extrakcie alebo výplne) 15 000 CZK
Liečebné náklady: nevyhnutné náklady na dopravu a ubytovanie opatrovníka 30 000 CZK
Asistenčné služby
Dostupný servis asistenčné služby 24 hodín denne do výšky limitu
Úraz: smrť následkom úrazu 400 000 CZK
Úraz: trvalé následky úrazu 400 000 CZK
Zodpovednosť: ujma spôsobená človeku na zdraví a pri usmrtení 2 000 000 CZK
Zodpovednosť: majetková ujma 2 000 000 CZK
Batožina: poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata jednej veci 15 000 CZK
Batožina: poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata všetkých vecí 30 000 CZK
Letecká asistencia: pomoc klientovi v prípade leteckej nepravidelnosti vymožená suma
Asistencia pre vozidlo na dovolenku rozsah podľa VPP
Nevyužitie dovolenky:
 • odškodné za každý začatý deň hospitalizácie spadajúce do doby trvania
  zájazdu, ak hospitalizácia trvá dlhšie ako 24 hodín
 • odškodné za každý začatý nevyužitý deň dovolenky z dôvodu úmrtia blízkych
  príbuzných poisteného a tiež blízkych príbuzných jeho manžela/manželky
  alebo registrovaného partnera/partnerky
 • odškodné za každý začatý nevyužitý deň dovolenky z dôvodu zmeškania
  nalodenie na loď (meškanie hromadného dopravného prostriedku, nepojazdné
  vozidlo alebo dopravná nehoda)
500 CZK/deň, maximálne 10 000 CZK
Strata dokladov:
 • úhrada poplatkov vynaložených za vydanie náhradného cestovného alebo prepravného
  dokladu, vrátane dopravy do miesta najbližšieho zastupiteľského úradu
5 000 CZK
Stornovacie poplatky (max. do výšky 80 % ze storno poplatkov), storno cesty z dôvodu
 • vážneho akútneho ochorenia či úrazu poisteného,
 • úmrtie poisteného, náhleho úmrtia niekoho z blízkych príbuzných poisteného,
 • zničenie, poškodenie či straty majetku poisteného
50 000 CZK

Cestovné poistenie TRAVEL PREMIUM odporúčame zvoliť v prípade, že cena zájazdu na osobu je vyššia ako 50 000 CZK (približne 1850 EUR).


Podmienky cestovného poistenia, výluky z cestovného poistenia a poistenie storna zájazdu:

Preštudujte si prosím, nižšie uvedené podmienky poistenia vrátane uvedených výluk z jednotlivých oddielov poistenia.

pdf    Cestovné poistenie Slavia - pojistné podmienky (v českom jazyku)

pdf    Cestovné poistenie Slavia - rozsah poistenia (v českom jazyku)

pdf    Cestovné poistenie Slavia - informačný dokument o pojistnom produkte (v českom jazyku)

pdf    Cestovné poistenie Slavia - zásady zpracovaní osobných údajov (v českom jazyku)Ilustrácia - osobné auto - vlastná doprava

Možnosť pripoistenia:
Poistenie asistenčných služieb TRAVEL AUTO ASISTANT pre cesty vlastnou dopravou za cenu už 599 CZK

Poistenie je možné dohodnúť len ako doplnok k cestovnému poisteniu osôb (TRAVEL STANDARD, TRAVEL PLUS, TRAVEL EXCLUSIVE) a dojednáva sa na konkrétne motorové vozidlo do 3,5 t. (Platí aj pre motocykle) a posádku (maximálne 9 osôb).

Predmet poistenia:

Vznik asistenčnej udalosti spočívajúce v poruche, haváriu či nutnosti repatriácie vozidla.

Rozsah poistenia:

Telefonická pomoc, technická pomoc, náhradné ubytovanie, preprava v zahraničí, odťah a repatriácia vozidla, zabezpečenie náhradného vozidla atď. viz pdf   čl. 9 Pojistných podmienok – tabuľka rozsahu asistenčných služieb (v českom jazyku)

Doba trvania poistenia

Doba trvania poistenia podľa cestovného poistenia ku ktorému bolo dohodnuté, maximálne však 15 dní.


pdf   Volajte 048 / 224 00 203 Najčastejšie hľadáte

 • 1

  SPOKOJNOSŤ KLIENTOV

  Naše služby využije každoročne viac než 40.000 spokojných zákazníkov. Za 25 ročnú históriu ich s nami vycestovalo takmer milión.

 • 2

  STABILNÁ FIRMA

  Patríme medzi TOP 100 českých firiem s ocenením Czech Stability Award. Táto cena je udeľovaná najstabilnejším firmám v ČR.

 • 3

  VAŠA JEDNOTKA NA JADRANE

  Už od roku 1991 sa špecializujeme na Jadran. Ponúkame najviac pobytových miest a ubytovacích kapacít na celom jadranskom pobreží.

Môžeme Vám pomôcť s Vašou dovolenkou?


Vyplnením a odoslaním formulára s požiadavkou z www.ckvt.sk vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti TRAVEL FAMILY s.r.o., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Napíšte text z obrázku
* Povinné údaje