Cestovná kancelária Travel Family - Špecialista na Chorvátsko Realizácia: MagicWare

Informácie o spracovaní osobných údajov klientov vrátane potenciálnych klientov

Vážení klienti, pripravili sme tu zhrnutie spôsobu a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu vašich práv, ako aj subjektov údajov, súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov.

Cestovná kancelária TRAVEL FAMILY s.r.o. zaobchádza s osobnými údajmi v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť TRAVEL FAMILY s.r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, Česká republika, email: [email protected] (ďalej tiež „TF“).

Spracovanie osobných údajov

Spracúvame iba tie osobné údaje a v takom rozsahu, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, a dodržali všetky naše zákonné povinnosti. A tiež preto, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje našich klientov, vrátane potenciálnych klientov, ktorí stoja o naše služby alebo ktorí dali súhlas, aby sme ich oslovovali s ponukou našich služieb.

Spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje a to: Meno, priezvisko, telefón, email, adresa, dátum narodenia. Informácie získavame buď priamo od vás pri uzavretí a v priebehu plnenia zmluvy, a tiež od iných oprávnených subjektov (napríklad od cestovných agentúr – našich autorizovaných predajcov, cez ktorých si zájazd objednávate).

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať:

1. Bez nutnosti súhlasu:

A to na základe uzavretej zmluvy:

Osobné údaje spracúvame pre účely vašej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade úplne dobrovoľné, je však nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy a ich následnú správu. Tieto informácie predávame hotelierom pre zaistenie ubytovania, prípadne prepravným spoločnostiam pre zaistenie dopravy a poisťovniam v prípade zakúpenia cestovného poistenia.

Na základe oprávnených záujmov:

Aby sme vás mohli informovať o novinkách týkajúcich sa vami využívaných produktov a ponúkať vám naše ďalšie služby a produkty.

2. S vaším súhlasom:

Pre účely niektorých marketingových aktivít a speciálych aktivit pre skvalitnenie našich služieb:

 • rozosielky našich ponúk služieb a produktov potenciálnym klientom<
 • spracovanie telefónnych hovorov pre skvalitnenie našich služieb a zaznamenanie vašich prianí (vaše hovory môžu byť nahrávané).

Spracovateľ osobných údajov

Osobné údaje spracováva priamo TRAVEL FAMILY s.r.o., alebo vybraní spracovatelia, ktorí rovnako poskytujú dostatočné a vierohodné záruky o zabezpečení ochrany vašich osobných údajov (napr. poskytovatelia prepravných služieb, poisťovňa, poskytovatelia ubytovacích služieb, delegáti). Pred predaním osobných údajov zákazníkov tretej osobe je vždy s touto treťou osobou uzatvorená písomná zmluva o spracovaní osobných údajov, ktorá obsahuje rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, ktoré sú zákonom uložené a dodržiavané zo strany TF.

Ďalej môžu byť vaše osobné údaje za určitých podmienok sprístupnene štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, finančným úradom a pod., v rámci výkonu ich zákonných právomocí).

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutnú pre naplnenie stanoveného účelu. Pre poskytovanie našich služieb spracúvame vaše osobné údaje po dobu trvania vašej zmluvy, po ukončení zmluvného vzťahu po dobu nevyhnutne nutnú a vyžadovanú právnymi predpismi.

Práva klientov

Právo odvolať súhlas

Ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.

Právo na informácie o spracovaní a prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na získanie potvrdenia, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú či nie sú spracovávane, a ak to tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám o ich spracovaní. (Kontaktné údaje sú uvedené nižšie.)

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

Právo vzniesť námietku

Ak si myslíte, že spracovanie osobných údajov prebieha v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo vzniesť proti takému spracovaniu osobných údajov námietku.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo predať tieto údaje inému správcovi tak, aby osobné údaje boli predané priamo spoločnosťou TF druhému správcovi, ak je to technicky možné.

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov v spoločnosti TF, ak tomu nebude brániť zákonná alebo zmluvná povinnosť.

Právo podať podnet alebo sťažnosť

V prípade pochybností o dodržiavanie povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť TF alebo so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: [email protected], https://www.dataprotection.gov.sk

Všetky informácie a vyjadrenia vám poskytneme bezplatne a čo najskôr (najneskôr však do jedného mesiaca).

Kontaktné údaje

Svoje právo môžete uplatniť a svoje otázky alebo pripomienky nám môžete zaslať e-mailom [email protected] alebo písomne na korešpondenčnej adrese TRAVEL FAMILY s.r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, Česká republika.


Zásady používania súborov COOKIES na webu ckvt.sk

Prevádzkovateľom stránky https://www.ckvt.sk je spoločnosť TRAVEL FAMILY s.r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 17049415, DIČ: CZ699003737.

Pre zachovanie komfortu užívateľov využívajú naše internetové stránky súbory cookies.

Čo sú Cookies

Cookies sú malé dátové súbory ukladané do vášho prehliadača, počítača alebo mobilného zariadenia. Súbory cookies pomáhajú zapamätať si navštívené stránky a zvolené preferencie týchto stránok (např. preferovaný jazyk) tým, že pri opakovanej návšteve sú tieto uložené súbory odosielané späť na internetové stránky.

Účel Cookies

Cookies sú používané k rôznym účelom, tak povediac zaistenie funkčnosti stránok, identifikácia používateľa internetových stránok a analýzam návštevnosti.

Delenie cookies

Podľa doby uloženia

 • Dočasné cookies (session cookies) – sa aktivujú v okamihu otvorenia webových stránok, a ktoré sa automaticky vymažú v okamihu opustenia webových stránok.
 • Dlhodobé alebo trvalé cookies (persistent cookies) zostávajú uložené v zariadení užívateľa po dobu stanovenú v súboroch cookies.

Podľa pôvodu

 • Cookies „prvé strany“ (first party cookies) – tie vytvárajú webové stránky, ktoré navštevujete, a len tieto webové stránky môžu tento typ cookies prečítať.
 • Cookies „tretie strany“ (third party cookies) – ie vytvárajú tretie strany (osoby), ktoré sú ukladané do zariadenia užívateľa inými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, ktoré si užívateľ momentálne prehliada. Cookies "tretie strany" sú ukladané na mnohých webových stránkach v rámci internetu a tretie strany (osoby), ktoré tieto cookies vytvorili, sú tak schopné sledovať užívateľov cez všetky webové stránky, kde sú tieto cookies uložené. Vďaka tomu tak môžu tretie strany (osoby) sledovať, analyzovať a vyhodnocovať chovanie užívateľov a prevádzkovateľom webových stránok tak poskytovať rôzne služby (napr. meranie návštevnosti webových stránok).

Z hľadiska funkcie

 • Nevyhnutne nutné cookies – sú nevyhnutne nutné pre fungovanie webových stránok. Používanie nevyhnutne nutných cookies nevyžaduje súhlas užívateľa.
 • Esenciálne cookies – zhromažďujú anonymné informácie o tom, akým spôsobom užívatelia používajú webové stránky, napríklad aké podstránky sú užívateľmi navštevované najčastejšie alebo o aký obsah sa užívatelia najčastejšie zaujímali.
 • Analytické
 • Konverzné a sledovacie – pre analýzu výkonu predajných kanálov.
 • Remarketingové – pre správne zacielenie a personalizáciu reklamy.

Aké Cookies používá web: ckvt.sk

Nevyhnutne nutné

 • ASP.NET_SessionId (ckvt.cz) – dočasná

Esenciálne

Marketingové

Užívateľská správa cookies

Využívanie súborov cookies môžete spravovať alebo deaktivovať v rámci nastavenia vášho webového prehliadača. Deaktivácia cookies môže viesť k obmedzeniu funkčnosti našich internetových stránok.

Na odkazoch nižšie získate bližšie informácie o tom, ako spravovať nastavenie alebo deaktivovať cookies:


pdf   Volajte 048 / 224 00 203 Najčastejšie hľadáte

 • 1

  SPOKOJNOSŤ KLIENTOV

  Naše služby využije každoročne viac než 40.000 spokojných zákazníkov. Za 25 ročnú históriu ich s nami vycestovalo takmer milión.

 • 2

  STABILNÁ FIRMA

  Patríme medzi TOP 100 českých firiem s ocenením Czech Stability Award. Táto cena je udeľovaná najstabilnejším firmám v ČR.

 • 3

  VAŠA JEDNOTKA NA JADRANE

  Už od roku 1991 sa špecializujeme na Jadran. Ponúkame najviac pobytových miest a ubytovacích kapacít na celom jadranskom pobreží.

Môžeme Vám pomôcť s Vašou dovolenkou?


Vyplnením a odoslaním formulára s požiadavkou z www.ckvt.sk vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti TRAVEL FAMILY s.r.o., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Napíšte text z obrázku
* Povinné údaje