Cestovná kancelária Travel Family - Špecialista na Chorvátsko Realizácia: MagicWare

Ako pracujeme s recenziami

Recenzie (hodnotenie) zverejnené k jednotlivým produktom na našich webových stránkach napísali zákazníci cestovnej kancelárie TRAVEL FAMILY, ktorí v danom produkte (ubytovanie) čerpali služby.

Po ukončení čerpania služieb je zákazníkovi odoslaný automatický e-mail z nášho rezervačného systému. V e-maile nájde zákazník priamy odkaz na zadanie recenzie so žiadosťou, aby tak urobil a recenziu zadal.

Zákazník môže taktiež zadať recenziu priamo na našich webových stránkach. Vo formulári na zadanie recenzie na webovej stránke sa musí zákazník najprv identifikovať a zadať niektoré svoje údaje, podľa ktorých náš rezervačný systém overí, že skutočne ide o zákazníka cestovnej kancelárie TRAVEL FAMILY. Až po tomto overení môže zákazník zadať recenziu.

Zákazník môže tiež zaslať recenziu do cestovnej kancelárie TRAVEL FAMILY e-mailom, popr. oznámiť svoje hodnotenie telefonicky alebo osobne na pobočke, operátorovi call centra alebo zástupcovia cestovnej kancelárie TRAVEL FAMILY v mieste pobytu alebo v dopravnom prostriedku. Vo všetkých týchto prípadoch vždy zákazníka identifikujeme a dohľadávame v našom rezervačnom systéme.

Ak sa nám nepodarí zákazníka identifikovať a dohľadať v našom rezervačnom systéme, považujeme prijatú recenziu za anonymnú. Toto pravidlo platí od 1. januára 2023.

Všetky neanonymné prijaté recenzie týkajúce sa našich produktov a služieb preverujeme. Predovšetkým negatívne skúsenosti a výhrady našich zákazníkov obsiahnuté v recenziách preverujú zástupcovia cestovnej kancelárie TRAVEL FAMILY v mieste pobytu v spolupráci s produktovými manažérmi. Ak zistíme pochybenia a ak sme schopní zjednať nápravu, snažíme sa o to, aby bola náprava dohodnutá čo najskôr.

Cestovná kancelária TRAVEL FAMILY zverejňuje prijaté recenzie na svojich webových stránkach, avšak nie všetky prijaté recenzie. Recenzie na zverejnenie vyberáme také, ktoré používateľom našich webových stránok čo najobjektívnejšie a najvierohodnejšie priblíži charakteristiku, povahu, vlastnosti a úžitkovú hodnotu ponúkaných služieb.

Cestovná kancelária TRAVEL FAMILY si vyhradzuje právo nezverejniť recenzie, ktoré:

  • obsahujú nezmyselné oznámenia, nezrozumiteľné informácie, s nadmernou alebo naopak chýbajúcou interpunkciou
  • obsahujú údaje o identite zákazníka, iných osôb, iných organizácií, najmä obchodné mená, názvy firiem, adresy, e-mailové adresy, telefónne čísla a podobne
  • obsahujú informácie hodnotiace alebo propagujúce iné subjekty alebo iné služby než sú produkty či služby cestovnej kancelárie TRAVEL FAMILY
  • obsahujú spam či iný úplne irelevantný obsah
  • sa po následnom preverení ukážu byť nepravdivé
  • účelovo dehonestujú ponúkaný produkt alebo služby na základe subjektívnych dojmov či pocitov vzniknutých buď z titulu vyššej moci alebo úplne bez väzby k zodpovedajúcej objektívnej realite
  • obsahujú nadávky, urážky, vulgarizmy
  • akýmkoľvek spôsobom porušujú zákony Českej republiky, najmä recenzie podnecujúce k násiliu, k nenávisti, ku xenofóbii, k hanobeniu alebo diskriminácii národa, rasy, etnickej alebo podobnej skupiny osôb či konkrétnych jednotlivých osôb


pdf   Volajte 048 / 224 00 20