Vítkovice Tours, člen Travel Family - Špecialista na Chorvátsko Realizácia: MagicWare

Storno ZADARMO

Poskytovanie služby Storno ZADARMO bolo ukončené 31. 3. 2022.

Platí iba pre označené kapacity. U leteckých zájazdov sa vzťahuje iba na charterové lety, nevzťahuje sa na lety na pravidelných linkách.

Pre zmluvy o Zájazdu a o Službe cestovného ruchu uzatvorené v období od 20. 9. 2021 do 31. 3. 2022 platí, že v prípade odstúpenia od zmluvy v období 30 a viac dní pred dňom začiatkom čerpania prvej služby nie je klient povinný hradiť cestovnej kancelárii odstupné/stornopoplatky. Toto ustanovenie sa vzťahuje len pre Zájazdy alebo Služby cestovného ruchu označené príznakom Storno Bezplatne a nevzťahuje sa na zakúpené cestovné poistenie, u ktorého je účtovaný stornopoplatok vždy vo výške 100% ceny poistenia. U leteckých zájazdov sa toto ustanovenie vzťahuje len na charterové lety, nevzťahuje sa na lety na pravidelných linkách. Odstúpenie od zmluvy je možné iba písomnou formou. Cena služby Storno zadarmo je 32 EUR.


pdf   Volajte 048 / 224 00 20